Hoạt động của ngành

Nghệ An: Công nhận Điểm du lịch “Bảo tàng Quân khu 4”

Cập nhật: 08/06/2021 11:06:17
Số lần đọc: 932
Tại Quyết định số 1641/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch “Bảo tàng Quân khu 4” tại số 189, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bảo tàng Quân khu 4. Nguồn ảnh: baoquankhu4.com.vn

Theo nội dung Quyết định, Cục Chính trị Quân khu 4 có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Điểm du lịch “Bảo tàng Quân khu 4”. Cụ thể, Cục Chính trị Quân khu 4 có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường tại điểm du lịch.

Cùng với đó, ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác Điểm du lịch “Quân khu 4” theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan; xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch. Khắc phục các tồn tại theo Biên bản thẩm định ngày 24/5/2021 và duy trì những tiêu chí đã được thẩm định theo quy định tại Quyết định số 4640/QĐ-BVHTT&DL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Bảo tàng Quân khu 4 thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với Điểm du lịch “Bảo tàng Quân khu 4” đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 triển khai thực hiện công tác quản lý Điểm du lịch theo quy định hiện hành./.

PQ (Tổng hợp)

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Cùng chuyên mục