Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch được tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản

Cập nhật: 22/09/2020 08:58:41
Số lần đọc: 667
Sáng 21/9, tại nhà văn hóa xã Ninh Hải (Hoa Lư), Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch) tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn cho trên 200 cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch khác trong phạm vi di sản trên địa bàn xã Ninh Hải và xã Ninh Thắng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan, phát triển du lịch bền vững.


Các đại biểu dự buổi tuyên truyền.

Dự buổi tuyên truyền có đại diện: Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên, Môi trường); Phòng Quản lý Du lịch; các phòng trực thuộc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch); đại diện UBND xã Ninh Hải, Ninh Thắng và cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch khác trong phạm vi di sản trên địa bàn.

Dự tập huấn, các đại biểu được nghe đánh giá công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản trên địa bàn, giới thiệu chung về Di sản Tràng An. Các báo cáo viên phổ biến một số quy định quản lý di sản, các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phổ biến các quy định về kinh doanh lưu trú du lịch trong vùng di sản…

Đại diện các cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn dự tập huấn còn được được cấp phát tài liệu, quán triệt các văn bản pháp lý quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, như:  Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyện quy hoạch chung xây dựng Quần thể Danh thắng Tràng An, Nghị định 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định bảo vệ quản lý di sản ở Việt Nam; Quyết định 08/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục