Tin tức - Sự kiện

Quảng Bình tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do Covid-19

Cập nhật: 03/09/2021 09:12:10
Số lần đọc: 900
Ngày 01/9/2021, Sở Du lịch Quảng Bình cho biết UBND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho 44 hướng dẫn viên trong 3 đợt, với mức 3.710.000 đồng/người, tổng kinh phí hỗ trợ là 163.240.000 đồng.

HDV du lịch hoạt động tại KDL sinh thái Động Thiên Đường

Thực hiện Kế hoạch số 1273/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các văn bản, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch; Sở Du lịch đã có văn bản số 533/SDL-KHPTDL ngày 26/7/2021 gửi các đơn vị hoạt động du lịch, các hướng dẫn viên trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và tham mưu ban hành Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thủ tục hành chính hỗ trợ đối với hướng dẫn viên và nhanh chóng triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin với Tổng cục Du lịch và các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các địa phương trên cả nước để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

Theo đó, đến ngày 31/8/2021, Sở đã tiếp nhận 47 hồ sơ, trong đó có 44 hồ sơ đủ điều kiện và đã trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và cấp kinh phí. Trên cơ sở danh sách được duyệt và kinh phí được cấp, Sở Du lịch đang làm thủ tục chi trả cho các hướng dẫn viên thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân đến từng hướng dẫn viên trong thời gian sớm nhất với sự hỗ trợ của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình; tiếp tục hướng dẫn cho các hướng dẫn viên khác hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ (đơn đề nghị, hợp đồng lao động, thẻ hội viên tổ chức nghề nghiệp về hướng dẫn viên) và sẽ tạo điều kiện tối đa để các hướng dẫn viên được nhận hỗ trợ trong thời gian tới.

Lương Công Thành

Nguồn: Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Quảng Bình

Cùng chuyên mục