Hoạt động của ngành

Tây Ninh: Công tác kiểm tra việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch để phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 10/06/2021 09:38:32
Số lần đọc: 1015
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1658/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Hình chụp đang kiểm tra tại khách sạn Hoàng Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở VHTTDL Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao, du lịch, khu vui chơi giải trí, các cơ sở lưu trú kịp thời chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở VHTTDL Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 179/QĐ0SVHTTDL ngày 31/5/2021 của Sở VHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để phòng, chống COVID-19 và Kế hoạch số 32/KH-TTr ngày 31/5/2021 của Thanh tra Sở về việc kiểm tra việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. Cơ cấu thành phần Đoàn kiểm tra gồm các phòng chuyên môn của Sở VHTTDL, Công an tỉnh thuộc Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh, thành viên Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội huyện, thị xã, thành phố. Thời gian bắt đầu tổ chức kiểm tra từ ngày 01/6/2021 đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh Tây Ninh.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra là phối hợp với các phòng chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch để phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử không kết nối mạng, rạp chiếu phim, gym, Billiards, yoga, hồ bơi, hội chợ, hát với nhau, bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, thể thao trong nhà, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn kiểm tra việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19; việc công bố mã QR (mã QR được tạo ra trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký an toàn COVID-19 thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát dịch COVID-19 thông qua ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2190/SVHTTDL-QLDL ngày 24/11/2021 của Sở VHTTDL Tây Ninh về việc hướng dẫn cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19; Công văn số 834/SVHTTDL-QLDL ngày 29/4/2021 của Sở VHTTDL về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; Công văn số 952/SVHTTDL-QLDL ngày 18/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh về việc đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

Nguồn: Sở VHTT&DL Tây Ninh

Cùng chuyên mục