Non nước Việt Nam

Thăm dò khảo cổ tại địa điểm Đa Bút, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 31/10/2022 12:41:00
Số lần đọc: 749
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2655/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại địa điểm Đa Bút thuộc thôn Đa Bút, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thăm dò từ ngày 01/11/2022 đến ngày 20/11/2022, trên diện tích 04m2. Chủ trì thăm dò là ông Phạm Thanh Sơn, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò khảo cổ, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò khảo cổ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa./.

PV

 

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 28/10/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT