Hoạt động của ngành

Thanh Hóa: Thêm 5 điểm du lịch mới được công nhận

Cập nhật: 14/01/2019 09:04:52
Số lần đọc: 729
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định số 107, 108, 109, 110, 111/QĐ-UBND về việc công nhận thêm 5 điểm du lịch mới.

Cụ thể, 5 điểm du lịch được công nhận lần này gồm: Điểm du lịch Diêm Phố, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc; Điểm du lịch chùa Tiên, xã Nga An, huyện Nga Sơn; Điểm du lịch Phủ Thông, xã Nga An, huyện Nga Sơn; Điểm du lịch Chùa Mèo, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh; Điểm du lịch chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc.

UBND các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Lang Chánh có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các điểm du lịch trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Lang Chánh triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển 5 điểm du lịch trên theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn
Từ khóa: Thanh Hóa

Cùng chuyên mục