Tin tức - Sự kiện

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật: 20/01/2021 09:48:17
Số lần đọc: 725
(TITC) – Ngày 15/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Quyết định số 69/QĐ-TTg, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Thành phần hội đồng thẩm định gồm có: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện là Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm Phó Chủ tịch. Các thành viên gồm: đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Công Thương; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nội vụ; Tư pháp; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó còn có đại diện của Ủy ban dân tộc, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan được Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn mời tham gia Hội đồng.

Hoạt động của Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT