Non nước Việt Nam

Thêm 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Cập nhật: 21/04/2022 09:08:05
Số lần đọc: 1151
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng cấp quốc gia đối với 7 di tích trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Bình.


Theo đó, 7 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia lần này, gồm: Cụm di tích đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Lào Cai; di tích kiến trúc nghệ thuật miếu Giai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đa Cốc, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thượng Hiện, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Mão Chính, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thanh Sầm, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguyễn Thanh

Nguồn: Báo Hà Nội mới - hanoimoi.com.vn - Đăng ngày 21/04/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT