Tin tức - Sự kiện

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 82 của Chính phủ về phục hồi du lịch

Cập nhật: 26/05/2023 14:26:39
Số lần đọc: 471
(TITC) - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt tại cuộc họp vào chiều ngày 25/5 với Tổng cục Du lịch cùng các đơn vị liên quan thuộc Bộ về xây dựng Kế hoạch của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi du lịch.

Báo cáo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, ngay sau Hội nghị toàn quốc về du lịch do Thủ tướng chủ trì ngày 15/3/2023, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Du lịch đã tập trung xây dựng dự thảo nội dung Nghị quyết của Chính phủ về phục hồi du lịch. Trong quá trình đó, Tổng cục Du lịch đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ. Trong một thời gian ngắn, với sự tập trung nỗ lực của Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL cùng sự phối hợp, góp ý đầy trách nhiệm của các Thành viên Chính phủ, ngày 18/5/2023, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Tổng cục Du lịch đã chủ động, khẩn trương xây dựng Kế hoạch của Bộ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, dự thảo Kế hoạch sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể Bộ VHTTDL được giao chủ trì thực hiện theo Nghị quyết và các nhiệm vụ Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với các bộ, ngành khác triển khai.

Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, ý kiến trao đổi của lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Đào tạo, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, cùng các đại biểu dự họp, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Tổng cục Du lịch trong quá trình xây dựng Nghị quyết, cũng như đã nhanh chóng dự thảo Kế hoạch của Bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thứ trưởng nhấn mạnh với sự quyết liệt của Lãnh đạo Chính phủ, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Nghị quyết đã sớm được ban hành, là cơ sở rất quan trọng để đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch trong thời kỳ mới.

Với vai trò là đơn vị đầu mối, Bộ VHTTDL cần có sự chủ động, tích cực để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao trong Nghị quyết. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Du lịch cần tiếp tục rà soát kỹ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết để cụ thể hóa trong Kế hoạch của Bộ, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ Bộ VHTTDL chủ trì thực hiện, những nhiệm vụ Bộ phối hợp với các Bộ, ngành khác.

Đồng thời, cần tiếp tục lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ để đề xuất các nhiệm vụ, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với định hướng, nhằm tạo sức mạnh, hiệu quả lớn hơn cho ngành du lịch.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là Nghị quyết rất quan trọng cho du lịch trong giai đoạn mới, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để phổ biến sâu rộng về các nội dung của Nghị quyết, qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, đưa du lịch phục hồi và phát triển hiệu quả, bền vững như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, sau cuộc họp này, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ý kiến của các đại biểu dự họp, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung nội dung dự thảo Kế hoạch, kết nối lồng ghép các nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch, phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan và sẽ hoàn thiện dự thảo tiếp tục lấy ý kiến lần 2 các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 26/5/2023

Cùng chuyên mục