Bình Dương

Độc đáo Bảo tàng tre Việt Nam ở Bình Dương

Độc đáo Bảo tàng tre Việt Nam ở Bình Dương  (11/03/2019)

Đây chính là bảo tàng tre đầu tiên tại Việt Nam, nơi lưu giữ khoảng 1.500 bụi tre với nhiều giống khác nhau. Điều gì làm nên sự đặc biệt…
Độc đáo Bảo tàng tre Việt Nam ở Bình Dương

Độc đáo Bảo tàng tre Việt Nam ở Bình Dương  (11/03/2019)

Đây chính là bảo tàng tre đầu tiên tại Việt Nam, nơi lưu giữ khoảng 1.500 bụi tre với nhiều giống khác nhau. Điều gì làm nên sự đặc biệt…
TIN NỔI BẬT