Cao Lan

Bản sắc của người Cao Lan – Bắc Giang

Bản sắc của người Cao Lan – Bắc Giang  (21/11/2019)

Đồng bào dân tộc Cao Lan tại Bắc Giang chủ yếu sinh sống ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. Trong đời sống văn hoá…
Đặc sắc lễ cầu an của người Cao Lan (Tuyên Quang)

Đặc sắc lễ cầu an của người Cao Lan (Tuyên Quang)  (21/10/2019)

Không tổ chức thường niên như các dân tộc Dao, Tày, Nùng.., phải hàng chục năm, Lễ cầu an của người Cao Lan, xã Kim Phú (Yên Sơn) mới diễn…
TIN NỔI BẬT