Chanh Thôn

Nhà giáo về hưu gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát ca trù Chanh Thôn

Nhà giáo về hưu gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát ca trù Chanh Thôn   (20/08/2020)

  “Dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức mình để lưu giữ những nét đẹp ca trù đất Chanh Thôn”, đó là lời tâm…
Lan tỏa nét đẹp ca trù Chanh Thôn ở huyện Phú Xuyên - Hà Nội

Lan tỏa nét đẹp ca trù Chanh Thôn ở huyện Phú Xuyên - Hà Nội  (25/06/2020)

  Nghệ thuật ca trù ở xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên) đã đi vào cuộc sống, thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Qua…
TIN NỔI BẬT