Chơr Lang

Ta Lang (Quảng Nam) phát triển du lịch sinh thái cộng đồng

Ta Lang (Quảng Nam) phát triển du lịch sinh thái cộng đồng   (02/01/2020)

Viện Phát triển châu Á, Dự án Trường Sơn Xanh và Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam vừa phối hợp với UBND huyện Tây Giang tổ chức khai trương,…
TIN NỔI BẬT