Cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch

An Giang tổ chức Cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch năm 2020

An Giang tổ chức Cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch năm 2020  (01/06/2020)

(TITC) - Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức cuộc thi sáng tác, thiết kế quà lưu niệm, quà tặng du lịch đẩy…
TIN NỔI BẬT