Dá Hai Thông Huề

Cao Bằng: Bảo tồn, phục dựng di sản văn hóa Dá Hai Thông Huề

Cao Bằng: Bảo tồn, phục dựng di sản văn hóa Dá Hai Thông Huề  (17/06/2021)

Dân ca Dá Hai Thông Huề, xã Đoài Dương (Trùng Khánh) là vốn văn hóa dân gian độc đáo với sự hòa quyện tinh tế, sinh động của nghệ thuật…
TIN NỔI BẬT