Đak Đoa, người Jrai, lễ cúng giọt nước

Đak Đoa (Gia Lai): Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đak Đoa (Gia Lai): Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai  (26/04/2021)

Ngày 24-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Hà Bầu tổ chức phục dựng lễ cúng giọt…
TIN NỔI BẬT