Đồng Sơn

Quảng Ninh: Đồng Sơn - Kỳ Thượng đang chờ được đánh thức

Quảng Ninh: Đồng Sơn - Kỳ Thượng đang chờ được đánh thức  (03/12/2021)

Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng (Hạ Long, Quảng Ninh) được ví như “nàng công chúa” bởi vẻ đẹp mỹ miều của thiên nhiên. Hệ sinh thái đa…
Cơ hội mới cho phát triển du lịch rừng Đồng Sơn - Kỳ Thượng (Quảng Ninh)

Cơ hội mới cho phát triển du lịch rừng Đồng Sơn - Kỳ Thượng (Quảng Ninh)  (13/11/2019)

Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ) lâu nay được biết tới với diện tích lớn, giá trị đa dạng sinh học cao, đồng…
TIN NỔI BẬT