động lực

Hà Nội tạo động lực cho kinh tế đêm

Hà Nội tạo động lực cho kinh tế đêm  (12/01/2023)

Với vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, đối với thành phố Hà Nội, khai thác hoạt động kinh tế đêm là một đòi hỏi…
Động lực cho du lịch Hậu Giang

Động lực cho du lịch Hậu Giang  (16/11/2021)

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là quan điểm chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục tạo thêm động lực, điều kiện để du lịch Hậu Giang…
TIN NỔI BẬT