Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hà Giang: Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hà Giang: Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn  (01/06/2021)

Sau 3 năm triển khai Đề án phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, với tài nguyên phong phú, hệ thống dịch vụ du lịch đang được…
TIN NỔI BẬT