Hậu Giang, Ngã Bảy, phát triển đồng bộ

Hậu Giang: Phát triển đồng bộ thương mại - dịch vụ và du lịch

Hậu Giang: Phát triển đồng bộ thương mại - dịch vụ và du lịch  (13/05/2021)

Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Ngã Bảy xác định ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…
TIN NỔI BẬT