Hoài Khao

Xây dựng Hoài Khao (Cao Bằng) thành Làng du lịch cộng đồng

Xây dựng Hoài Khao (Cao Bằng) thành Làng du lịch cộng đồng   (27/07/2020)

  Đến Hoài Khao (xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - vùng đất nổi tiếng về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền, du…
TIN NỔI BẬT