hoạt động lữ hành

Thách thức và giải pháp thúc đẩy hoạt động lữ hành trong bối cảnh mới

Thách thức và giải pháp thúc đẩy hoạt động lữ hành trong bối cảnh mới  (28/01/2022)

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Nghị quyết 155/NQ-CP yêu cầu tiếp tục thúc đẩy…
Hoạt động lữ hành đóng góp quan trọng vào đà tăng trưởng khách du lịch

Hoạt động lữ hành đóng góp quan trọng vào đà tăng trưởng khách du lịch  (03/01/2020)

(TITC) - Năm 2019, ngành Du lịch đã tăng cường hiệu lực, triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lữ hành, hướng dẫn…
TIN NỔI BẬT