Kiểm tra công tác phòng chống dịch

Bình Thuận: Kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các khu du lịch

Bình Thuận: Kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các khu du lịch  (03/06/2021)

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định thành lập 2 tổ kiểm tra việc chấp…
TIN NỔI BẬT