Kỳ Thượng

Cơ hội mới cho phát triển du lịch rừng Đồng Sơn - Kỳ Thượng (Quảng Ninh)

Cơ hội mới cho phát triển du lịch rừng Đồng Sơn - Kỳ Thượng (Quảng Ninh)  (13/11/2019)

Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ) lâu nay được biết tới với diện tích lớn, giá trị đa dạng sinh học cao, đồng…
TIN NỔI BẬT