Lễ hội Dừa 2019

Lễ hội Dừa Bến Tre 2019: Tôn vinh nét đẹp áo bà ba

Lễ hội Dừa Bến Tre 2019: Tôn vinh nét đẹp áo bà ba  (31/10/2019)

Trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 sẽ diễn ra ngày hội “Tôn vinh nét đẹp áo bà ba”.
TIN NỔI BẬT