lễ hội Khai Hạ

Hòa Bình: Độc đáo lễ hội Khai Hạ

Hòa Bình: Độc đáo lễ hội Khai Hạ  (01/02/2023)

Lễ hội Khai Hạ của người Mường Bi là lễ xuống đồng, mở cửa rừng được tổ chức vào những ngày đầu năm mới tại xã Phong Phú, huyện Tân…
Nguồn gốc của lễ hội Khai hạ ở Mường Bi (Hòa Bình)

Nguồn gốc của lễ hội Khai hạ ở Mường Bi (Hòa Bình)  (10/01/2023)

Ở Mường Bi, lễ hội Khai hạ còn gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng, là lễ hội dân gian được tổ chức vào ngày mồng 8 tháng…
Lễ hội Khai hạ và lịch Đoi người Mường trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Khai hạ và lịch Đoi người Mường trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  (28/07/2022)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công bố Lễ hội Khai hạ và lịch Đoi (lịch Tre) của người Mường vào danh mục văn hóa…
TIN NỔI BẬT