Lý Sơn, Quảng Ngãi, du lịch biển, đảo, hạt nhân

Lấy Lý Sơn làm hạt nhân để phát triển du lịch biển, đảo trở thành loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh Quảng Ngãi

Lấy Lý Sơn làm hạt nhân để phát triển du lịch biển, đảo trở thành loại hình du lịch chủ đạo của tỉnh Quảng Ngãi  (22/02/2021)

Đó là chủ trương thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ngãi đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần…
TIN NỔI BẬT