Nậm Nhùn

Lai Châu: Khai thác tiềm năng du lịch Nậm Nhùn

Lai Châu: Khai thác tiềm năng du lịch Nậm Nhùn  (19/11/2019)

Được thiên nhiên ưu đãi có nhiều địa điểm đẹp, đa dạng bản sắc văn hóa của 11 dân tộc anh em cùng các công trình nhân tạo hùng vỹ,…
TIN NỔI BẬT