Nghề đúc đồng làng Chè- Trà Đông

Nghề đúc đồng làng Chè - Trà Đông (Thanh Hóa) - sản phẩm của những nghệ nhân tài hoa

Nghề đúc đồng làng Chè - Trà Đông (Thanh Hóa) - sản phẩm của những nghệ nhân tài hoa  (08/06/2020)

Nghề đúc đồng làng Chè - Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xưa nay nổi tiếng với nhiều sản phẩm tinh xảo như trống đồng, chiêng…
TIN NỔI BẬT