Nghề làm tranh thờ

Nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ

Nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ  (24/03/2021)

Ngày 09/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định công nhận nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ của thị xã Sa Pa là…
Nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ Sa Pa được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia

Nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ Sa Pa được công nhận là Di sản phi vật thể quốc…  (11/03/2021)

Ngày 09/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 825 công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021. Tại quyết định này, nghề làm…
TIN NỔI BẬT