Phong tục lấy nước đầu năm mới

Phong tục lấy nước đầu năm mới của người Tày, Nùng Cao Bằng

Phong tục lấy nước đầu năm mới của người Tày, Nùng Cao Bằng  (17/02/2021)

Dòng nước đầu nguồn vốn gắn liền với tâm linh của người Tày, Nùng và được coi là tài sản, nguồn sống của bản làng. Khi đồng hồ điểm thời…
TIN NỔI BẬT