Pò Hèn

Làng dân tộc thiểu số Pò Hèn

Làng dân tộc thiểu số Pò Hèn   (19/05/2020)

Dự án xây dựng Làng dân tộc thiểu số Pò Hèn được TP Móng Cái lên ý tưởng và hiện đang nằm trong chương trình xây dựng các làng dân…
TIN NỔI BẬT