Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, quản lý di tích lịch sử

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa tại Nam Định: Còn nhiều trăn trở

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa tại Nam Định: Còn nhiều trăn trở  (23/04/2021)

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định (VH, TT và DL), tính đến tháng 12-2020, toàn tỉnh có 2.359 di tích; trong…
TIN NỔI BẬT