Sơn Động, Bắc Giang, du lịch cộng đồng

Sơn Động (Bắc Giang): Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc

Sơn Động (Bắc Giang): Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc  (06/08/2020)

Là huyện vùng cao, Sơn Động có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, độc đáo. Phát huy lợi…
TIN NỔI BẬT