TP Hà Nội

 Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của di tích đình Bá Dương, TP Hà Nội

Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của di tích đình Bá Dương, TP Hà Nội  (05/01/2022)

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4907/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bá Dương, xã…
Bảo quản, tu bổ kiến trúc điện Đức Ông thuộc di tích đền Trung, TP Hà Nội

Bảo quản, tu bổ kiến trúc điện Đức Ông thuộc di tích đền Trung, TP Hà Nội  (21/07/2021)

Ngày 20/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 2539/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu…
Điều chỉnh dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh Đô, TP. Hà Nội

Điều chỉnh dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh Đô, TP. Hà Nội  (10/08/2020)

Ngày 10/8, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, Bộ vừa có văn bản số 2895/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định…
TIN NỔI BẬT