Tết của người Hrê

Tết của người Hrê

Tết của người Hrê  (24/02/2021)

Mỗi dân tộc, vùng miền đều có phong tục tập quán ăn Tết, đón năm mới khác nhau. Tết cổ truyền của người Hrê cũng vậy.
TIN NỔI BẬT