Thái Miếu

Trùng tu Thái Miếu: Phục hồi yếu tố gốc của di tích

Trùng tu Thái Miếu: Phục hồi yếu tố gốc của di tích  (18/05/2021)

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiến hành tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu (Thái Tổ Miếu) để gìn…
TIN NỔI BẬT