Thanh Thủy, Phú Thọ, phát triển du lịch

Khâu đột phá phát triển du lịch ở Thanh Thủy - Phú Thọ

Khâu đột phá phát triển du lịch ở Thanh Thủy - Phú Thọ  (21/05/2021)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 29/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Phát triển du lịch Thanh Thủy giai đoạn 2016 - 2020, định…
TIN NỔI BẬT