Thuận Nghĩa

Bình Định: Khảo sát du lịch làng rau VietGAP Thuận Nghĩa, huyện Tây Sơn

Bình Định: Khảo sát du lịch làng rau VietGAP Thuận Nghĩa, huyện Tây Sơn   (18/11/2021)

Ngày 17/11, Sở Du lịch tổ chức chuyến khảo sát về phát triển du lịch tại làng rau VietGAP Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Cùng tham…
Bình Định: Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp ở Thuận Nghĩa

Bình Định: Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp ở Thuận Nghĩa  (15/11/2019)

Chiều ngày 13/11/2019, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Tây Sơn tổ chức hội nghị triển khai xây…
TIN NỔI BẬT