Tiềm năng, an toàn và khác biệt

Quảng Bình - Tiềm năng, an toàn và khác biệt

Quảng Bình - Tiềm năng, an toàn và khác biệt  (21/01/2021)

Quảng Bình hiện đang là điểm đến tiềm năng, an toàn và khác biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bởi nơi đây hội tụ nhiều yếu…
TIN NỔI BẬT