Tiêu chuẩn quốc gia, du lịch cộng đồng, TCVN,

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ  (29/04/2021)

(TITC)- Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ (TCVN 13259:2020).
TIN NỔI BẬT