Tin tức - Sự kiện

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ

Cập nhật: 29/04/2021 09:49:38
Số lần đọc: 788
(TITC)- Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn quốc gia về du lịch cộng đồng – Yêu cầu về chất lượng dịch vụ (TCVN 13259:2020).

Tiêu chuẩn này được biên soạn và ban hành theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó quy định những yêu cầu cơ bản về chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch cộng đồng do các bên liên quan cung cấp, như yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với hướng dẫn du lịch cộng đồng, điểm thông tin du lịch cộng đồng, dịch vụ tham quan, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú; dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống tại cộng đồng và dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương.

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nêu các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh, an ninh, phòng chống cháy nổ; bộ quy tắc ứng xử dành cho các bên liên quan đến hoạt động du lịch cộng đồng, mẫu phiếu điều tra sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ tại điểm, khu du lịch cộng đồng.

Tiêu chuẩn này được áp dụng kể từ ngày 31/12/2020.

- Quyết định số 3941/QĐ-BKHCN

- Nội dung Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch cộng đồng

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục