Tổ chức Du lịch thế giới, UNWTO, Du lịch quốc tế 2021, khả năng hồi phục,

Du lịch quốc tế năm 2021: Thận trọng về khả năng hồi phục

Du lịch quốc tế năm 2021: Thận trọng về khả năng hồi phục  (17/02/2021)

(TITC)- Trong báo cáo mới nhất (tháng 01/2021), Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đưa ra đánh giá rất thận trọng về khả năng phục hồi của ngành du…
TIN NỔI BẬT