Trà Đại Từ

Lễ hội Trà Đại Từ - Thái Nguyên

Lễ hội Trà Đại Từ - Thái Nguyên  (02/01/2020)

Đại Từ là huyện có diện tích chè lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên và đứng thứ 2 so với các huyện trồng chè trên cả nước.
TIN NỔI BẬT