Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022  (22/09/2022)

(TITC) - Ngày 20/9, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) đã có Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển…
Thông báo về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022

Thông báo về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch năm 2022  (06/09/2022)

(TITC) - Được sự chấp thuận của Tổng cục Du lịch, ngày 05/9/2022 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tuyển…
Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển du…  (16/02/2022)

(TITC) - Sáng ngày 14/2, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại đối với hai Phó Viện trưởng Viện Nghiên…
Khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam  (07/10/2021)

(TITC) - Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch giao, ngày 6/10/2021, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức…
TIN NỔI BẬT