bản sắc để thu hút du khách

Yên Bái giữ bản sắc để thu hút du khách

Yên Bái giữ bản sắc để thu hút du khách  (12/01/2021)

Các bản làng đô thị hóa, phong tục tập quán có sự lai tạp, tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch… là những ví dụ về sự phát…
TIN NỔI BẬT