chứng nhận

Kỹ năng nghề du lịch - chứng nhận cần thiết để hành nghề du lịch

Kỹ năng nghề du lịch - chứng nhận cần thiết để hành nghề du lịch  (08/04/2021)

Năm 2020, lần đầu tiên, Thủ tướng Quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là ngày “Kỹ năng lao động Việt Nam”. Như vậy, sau hơn 60 năm có hoạt…
TIN NỔI BẬT