cơ hội và thách thức

Du lịch thúc đẩy phát triển nông thôn: Cơ hội và thách thức

Du lịch thúc đẩy phát triển nông thôn: Cơ hội và thách thức  (15/10/2020)

Du lịch và phát triển nông thôn có liên quan hơn bao giờ hết khi ngành du lịch toàn cầu đối mặt với đại dịch COVID-19. Du lịch ở các…
TIN NỔI BẬT