đào tạo nhân lực du lịch

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: tập trung thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến sự phát triển du lịch bền vững

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: tập trung thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến sự phát triển du lịch bền vững  (27/09/2022)

(TITC) - Ngày 27/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã dự và phát biểu tại Lễ ký kết giữa Trường Cao đẳng Du lịch Hà…
Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nhân lực du lịch (Phần 4)

Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nhân lực du…  (15/08/2022)

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa…
Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nhân lực du lịch (Phần 3)

Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch và yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nhân lực du…  (11/08/2022)

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa…
Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch về yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nhân lực du lịch (Phần 2)

Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch về yêu cầu đặt ra đối với đào tạo nhân lực du…  (09/08/2022)

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa…
TIN NỔI BẬT