di tích Quốc Tử Giám Huế

Xây dựng bảo tàng Giáo dục Khoa cử tại không gian di tích Quốc Tử Giám Huế

Xây dựng bảo tàng Giáo dục Khoa cử tại không gian di tích Quốc Tử Giám Huế  (14/05/2020)

Để gìn giữ và giáo dục lòng tự hào về vùng đất học cho thế hệ trẻ, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã…
TIN NỔI BẬT